Ποιοτικός έλεγχος

Η επιχείρηση μας χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης ποιότητας όπως το υψομετρικό ΤΕSA hite 700 αλλά και την μηχανή μέτρησης διαστάσεων CMM MITUTOYO CRYSTA APEX S-7106,είναι σε θέση να διενεργήσει διαστασιολογικούς ελέγχους με ακρίβεια διασφαλίζοντας την πορεία της παραγωγικής διαδικασίας και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.

Φωτογραφίες