Κατεργασίες σε κέντρο κατεργασίας CNC

Η επιχείρηση μας διαθέτει δύο (2) μηχανήματα Mori Seiki NMV5000DCG CNC 5-axis κέντρο κατεργασίας διαμέτρων (X,Y,Z) 750 x 510 x 510 mm καθώς και Mori Seiki NM5000A/50 CNC 3-axis κέντρο κατεργασίας διαμέτρων (X,Y,Z) 800 x 510 x 510 mm που εξασφαλίζουν τον βέλτιστο συνδυασμό ταχύτητας, αξιοπιστίας και ποιότητας.

Φωτογραφίες