Κατασκευή εξαρτημάτων ακριβείας
Η επιχείρηση μας εξειδικεύεται στην κατασκευή εξαρτημάτων ακριβείας μέσω των μηχανημάτων που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς αφού έχουν την δυνατότητα ακρίβειας μικρότερη των 10μ και επιτυγχάνουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό.
Ποιοτικός έλεγχος
Η επιχείρηση μας  χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης ποιότητας, είναι σε θέση να διενεργήσει διαστασιολογικούς ελέγχους με ακρίβεια διασφαλίζοντας την πορεία της παραγωγικής διαδικασίας και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.
Ηλεκτροδιαβρωτικές εργασίες
Στο χώρο μας διαθέτουμε ηλεκτροδιάβρωση βύθισης AGIE CHARMILLES FORM 200 καθώς και ηλεκτροδιάβρωση σύρματος MAKINO U6 HEAT και AGIE CUT CLASSIC 2.
Κατεργασίες σε κέντρο κατεργασίας CNC
Η επιχείρηση μας  διαθέτει δύο (2) μηχανήματα  Mori Seiki NMV5000DCG  CNC 5-axis κέντρο κατεργασίας  διαμέτρων (X,Y,Z) 750 x 510 x 510 mm καθώς και   Mori Seiki NM5000A/50 CNC -3axis κέντρο κατεργασίας  διαμέτρων (X,Y,Z) 800 x 510 x 510 mm που εξασφαλίζου